Leta rad
marcus.heyle@smartass.se
Funktionen LETARAD kan användas för att hämta data från ett område och returnera det till ett annat. I denna guide visas ett exempel på hur du kan använda funktionen.
1.
Leta rad
2.
Letauppvärde
3.
Tabellmatris
4.
Kolumnindex
5.
Bekräfta
Was this guide helpful to you?